אתרי תוכן מוגדרים כאתרים בהם תכני האתר משתנים בתכיפות. מערכת ניהול התוכן של גלובלו מאפשרת שליטה על כל אלמנטי התוכן והעיצוב הדינאמיים באתר באמצעות כלי ניהול מתקדמים. 

ממשק נוח להתמצאות ואפשרויות חיפוש נתונים באתר הינם הכלים החיוניים לגולשים. 

אתר תוכן מחייב אלמנטים שימשכו תנועת גולשים וחזרתם לאתר, יאפשרו הצגה מעניינת ומתחדשת של תכנים וגראפיקה תוך השקעה מינימלית מצד מנהל האתר.